top of page

PRAŽSKÁ TRŽNICE SE MĚNÍ

Pražská tržnice jako symbol úspěšného města 21. století.

Principy rozvoje Pražské tržnice:

 

 • místem celopražského a celorepublikového významu

 • pro Pražany i návštěvníky Prahy všech příjmových i věkových skupin

 • optimální mix aktivit: obchod, služby, gastronomie, kultura a kreativní průmysl,

       nabídka pro volný čas, kanceláře

 • celodenní nabídka aktivit

 • ekonomická a ekologická udržitelnost areálu podle dlouhodobého strategického plánu

 • správa areálu vždy v rukou města

Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie od renomovaných společností,

které si město nechalo zpracovat, ověřovací studie rozvoje a urbanisticko-architektonická studie.

Obě studie jsou navzájem provázané a určují rozvoj Pražské tržnice na příští dvě dekády.

Rekonstrukce areálu v rozsahu 2 – 3 miliard korun potrvá zhruba 15 let a je rozdělena do tří etap.

 

„Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku.

Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu obchody, trhy, restaurace a malá bistra,

stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět s přáteli u kávy.

Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem

všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“

představuje vizi města Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Urbanisticko-architektonická studie

Autorem je kancelář CMC architects Víta Másla.

Studie navazuje na ekonomickou rozvahu náplně areálu a řeší:

 • kompozici a podobu areálu

 • prostupnost a řešení vstupů do areálu

 • širší vztahy v okolí

 • časový plán rekonstrukce areálu

 • podobu hlavních korz a nové prvky

 • návrat původní dominanty

 • „bluegreengrey systems“, zeleň a práce s vodou

„Vytyčeného záměru revitalizace Pražské tržnice chceme dosáhnout pomocí urbanistické studie.

Ta jasně organizuje provoz areálu, hierarchizuje veřejná prostranství, zachovává industriální charakter místa a zároveň poskytuje atraktivní prostory pro nové využití a nové nájemce tak,

aby svou nabídkou oslovili a přilákali širokou škálu návštěvníků,“ komentuje budoucí přeměnu areálu architekt Vít Máslo, spoluzakladatel studia CMC architects.

Ověřovací studie rozvoje

Autorem ekonomické studie je konsorcium poradenských firem JLL a 4ct, které se specializují

na městské plánování a poradenství v oblasti realit. Vznikala ve spolupráci

s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Jedním z důležitých požadavků města, který dokument zohledňuje, je ekonomická udržitelnost provozu Pražské tržnice.

 

Unikátní studie řeší:

 • doporučení vhodného mixu využití areálu

 • rozložení aktivit v areálu na základě zkušeností z trhu s nemovitostmi

 • rozdělení areálu do zón

 • scénáře rozvoje s doporučením vyvážené varianty

 • ekonomické vyhodnocení

 • návratnost investic

                                                             

 

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Klíčové by mělo být zachování flexibility využití Pražské tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky,“ uvádí Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct.

„Koncept by měl mít destinační charakter, a přestože bude primárně sloužit obyvatelům města, měl by být zároveň dostatečně atraktivní i pro zahraniční návštěvníky,“ konstatuje Blanka Vačkova, ředitelka oddělení průzkumu trhu a poradenství v JLL.

 

 

 

Materiály ke stažení

Urbanisticko-architektonická studie

 

část 1

část 2

 

Prezentace využití areálu

Ověřovací ekonomická studie

Ověřovací studie rozvoje Pražské třnice

bottom of page