top of page
INFO.jpg

16. 7. 2021

Vchod do Pražské tržnice z Jateční se promění,

areál bude lépe propojen s okolními Holešovicemi 

 

Na základě posudků odborníků na památkovou péči i urbanismus uvádí Pražská tržnice severní část areálu do původního stavu z doby jeho vzniku v před 125 lety. U vchodu do areálu z Jateční ulice dojde v příštích dnech k odstranění dvou zchátralých budov č. 48 a č. 54, které byly do areálu necitlivě včleněny v 90. letech. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a jejich nevhodné umístění ve vyústění obou hlavních korz narušuje urbanistické fungování areálu.   

 

Objekty č. 48 a 54 byly zkolaudovány koncem devadesátých let minulého století. Jedná se o dvoupodlažní objekty se sedlovými střechami s mírným sklonem. Jeden z objektů má prosklené nároží.  Tyto novodobé objekty negativně narušují architekturu areálu bývalých jatek. Navíc jsou umístěny nevhodně do obou „korz“, právě tyto osy areálu umožňují vizuální a funkční propojení areálu v ose sever – jih. Možnost průhledu v obou směrech, tedy od jižní hlavní brány a od Vltavy, směrem do ulice Jateční a opačně, je pro urbanismus areálu klíčová. 

 

Objekty vykazují řadu stavebně konstrukčních nedostatků typických pro stavební realizace v devadesátých letech. Objekt 54 je podsklepený, po demolici bude podloží prozkoumáno a prověřena možnost umístění podzemních toalet pro veřejnost.  

 

V první fázi demoličních prací dojde k odpojení objektů od komunikačních sítí a k odstranění azbestocementové krytiny  specializovanou firmou, následně přijdou na řadu bourací práce. Postupně budou zbourány a demontovány konstrukce krovu, nenosné příčky, posléze svislé a vodorovné nosné konstrukce. V další etapě proběhne zapravení povrchů, terénní úpravy a příprava na další rekonstrukční práce.  

 

Na místě obou budov bude v první fázi obnoveno dláždění, opraveny chodníky a trávníky. Vznikne tak důstojný vchod do areálu pro pěší, kteří nyní často kličkují mezi auty na parkovištích při vstupech z Jateční ulice.

 

Celková budoucí podoba vstupního prostranství je předmětem mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veškerých venkovních prostor areálu, kterou hlavní město vypsalo letos v červenci. Již v říjnu tohoto roku budou známy první návrhy z anonymní soutěže s mezinárodní porotou, z nichž pět postoupí do druhého kola, vítězný návrh pak bude znám v únoru 2022. Realizace vítězného návrhu pak proběhne na etapy v průběhu několika let s ohledem na ostatní rekonstrukční práce v areálu i rozpočtové možnosti města.

bottom of page