top of page
24799519_984864858318511_7170000496296128796_o.jpg

Spojujeme se s městskou společností Výstaviště Praha a. s. ​a získáváme tak silného partnera pro další rozvoj areálu. 

Tisková zpráva 15. 12. 2021 

Areál Pražské tržnice přechází do správy městské akciové společnosti Výstaviště Praha od července 2022. Spojení dvou městských areálů má městu přinést dynamičtější rozvoj Tržnice, rychlejší realizace rekonstrukcí, lepší údržbu a větší efektivitu v řízení a správě areálu.

“Slíbili jsme, že zajistíme rozvoj Pražské tržnice, oživíme ji a dlouho plánované spojení s městskou společností Výstaviště Praha pomůže tento záměr urychlit. Každý se může na vlastní oči přesvědčit, kam se Výstaviště za poslední tři roky posunulo,” říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, v jehož gesci je areál Pražské tržnice i Výstaviště Praha.

Vinou vleklého soudního sporu s bývalým správcem areálu město nemohlo Pražskou tržnici dlouho jakkoliv rozvíjet. Za poslední roky ale Pražská tržnice prochází spoustou změn. Město vyhrálo soudní spor, opravuje budovy, podařilo se zkultivovat hlavní korza a probíhá mezinárodní architektonická soutěž na řešení všech veřejných prostranství v areálu. Správě Tržnice se podařilo také zpřístupnit některé nevyužívané prostory a pronajmout je novým provozovatelům. V areálu se koná řada společenských i kulturních akcí pro veřejnost nebo sezónní trhy.

Další rozvoj Tržnice zohledňující ověřovací ekonomickou studii a urbanisticko-architektonickou studii ale vyžaduje systematické řízení a snazší a zároveň koordinované zajištění tak různorodých činností jako jsou rekonstrukce, údržba, spolupráce s nájemci i program oživující areál. V tomto rozsahu dosavadní zakotvení Pražské tržnice pod magistrátní odbor majetku a správce objektu již narážel na limity možného.

Toto do budoucna zajistí přechod Pražské tržnice pod správu městské společnosti Výstaviště Praha a.s. Další výhodou spojení jsou synergie ve správě obou areálů, které jsou dány jejich obdobnou velikostí, víceúčelovým využitím pro veřejnost s proporcionálním poměrem komerčních a veřejně prospěšných aktivit i tím, že se jedná se o památkově chráněné areály ve vlastnictví města. Skutečnost, že se areály nacházejí ve stejné čtvrti města a budou spravovány společně, je sama o sobě potenciálem pro významné sdílení zdrojů i knowhow v řízení a správě, propagaci areálu směrem k veřejnosti i úsporu režijních nákladů.

Důležitým faktorem pro tento krok jsou dosavadní zkušenosti vedení Výstaviště s přípravou a uskutečňováním celkové proměny rozsáhlého multifunkčního areálu po programové, stavební i ekonomické stránce. Areál Výstaviště se ještě před třemi lety nacházel v neutěšeném technickém stavu. Současné vedení Výstaviště prokázalo, že dokáže koncepčně a systematicky pracovat na revitalizaci celého areálu, řídit jednotlivé rekonstrukce, a atraktivně rozšířit programovou nabídku volnočasových aktivit, díky čemuž areál funguje i ekonomicky udržitelně. Obdobnou proměnou by měla projít i Tržnice.

Za poslední 3 roky ve vedení naší akciové společnosti se nám podařilo navrhnout a zrealizovat širokou revitalizaci zejména spodní části areálu Výstaviště, vyprojektovat a zahájit rekonstrukci jak divadla Spirála, tak Křižíkových pavilonů a rozhodně nejsme u konce. Díky podpoře magistrátu hl. m. Prahy se nám tyto cíle daří uskutečňovat. Převzetí Tržnice tak vnímáme jednak jako logické vyústění naší dosavadní činnosti a zároveň jako novou výzvu pro celý tým. Budeme rádi, když se pod naším vedením bude její areál dále otevírat návštěvníkům, bude přinášet širokou nabídku služeb, gastra, obchodů, kultury a dalších volnočasových aktivit,” komentuje novou situaci předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. Tomáš Hübl.

Dosavadní tým Pražské tržnice také přechází od prosince letošního roku pod akciovou společnost. Kurátor rozvoje areálu Pražské tržnice, Michal Tošovský, zůstává v nové organizační struktuře v roli programového ředitele areálu.

“Spojení s Výstavištěm otevře prostor pro skutečně komplexní správu areálu, kterou Tržnice potřebuje. Nejde jen o celkovou rekonstrukci budov a veřejných prostranství a jejich údržbu, ale také o to přinést, udržet a podporovat život areálu v každé denní i roční době,” říká Michal Tošovský, programový ředitel areálu Pražské tržnice. ”Podařilo se nám přivést do Tržnice nové nájemce i řadu akcí, na nichž chceme stavět, abychom přilákali i návštěvníky, kteří zatím třeba neměli tolik důvodů sem přijít. Proto v současné době pracujeme na nové dramaturgii, která skloubí dosavadní dění a možnosti, které nám nově dává správa prostřednictvím městské akciovky,” dodává Tošovský.

Z hlediska programu chce Tržnice navázat na to, co se dosud prokázalo jako funkční, tedy nejrůznější tržní, gastronomické a kulturní akce, jak ve venkovních korzech, tak uvnitř v halách. Je též v plánu zachovat pravidelný program pro rodiny s dětmi a jeho nabídku ještě rozšířit. Areál se v posledních dvou letech stal vyhledávanou lokalitou pro pořadatele společenských akcí a zájem o pronájem prostor v nadcházejícím roce neustále roste. 

Pokračovat bude i fyzická proměna areálu. V plánu je rekonstrukce neorenesanční jateční burzy, k níž již bylo vydáno stavební povolení. Probíhá rekonstrukce prostor haly 24, která po jejím dokončení nabídne nové jednotky k pronájmu. Úpravou prochází také oblast vstupu do areálu z Jateční ulice. Bližší obrysy celkové rekonstrukce veřejných prostranství pak určí vítězný návrh mezinárodní architektonické soutěže, která aktuálně probíhá.

bottom of page