top of page

2023: STRATEGICKÁ KONCEPCE ROZVOJE HOLEŠOVICKÉ TRŽNICE
DO ROKU 2035

Strategická koncepce rozvoje Holešovické tržnice do roku 2035 byla sestavena a sepsána, aby zafixovala budoucí obsahové směřování areálu, s ním spojená ekonomická očekávání, povědomí o potřebném stavebně-technickém
rozvoji a jeho etapizaci a aby vymezila rozpočtová očekávání v období 2023 - 2035, potřebná k celkové revitalizaci areálu.

 

2022: TRŽNICE SE ZMĚNÍ PODLE NÁVRHU PRAŽSKÉHO STUDIA PERSPEKTIV

Pražské studio Perspektiv architektů Martina Stáry a Jána Antala zvítězilo v mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěži “Meziprostory Pražské Tržnice”, které se zúčastnilo osmnáct studií z devíti zemí světa. Architekti ve dvoukolové soutěži navrhovali podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešili nové vstupy a lepší napojení areálu na okolí, umístění zeleně, mobiliář nebo využití dešťové vody. Důležitým kritériem bylo také zohlednění již existujícího Masterplanu rozvoje areálu, který najdete popsaný níže na této stránce.

 

Vítězný tým studia Perspektiv nyní připravuje architektonický projekt v souladu s památkovou péčí a dalšími požadavky provozovatele areálu, v důsledku čehož se projekt v konečné podobě může od soutěžního návrhu drobně lišit. První fáze revitalizace má být hotová již v roce 2027, dokončení úprav celého areálu je v plánu do roku 2031.

Vítězný návrh, spolu se všemi ostatními je zveřejněn v původní podobě na stránkách soutěže.

Detailní popis soutěžního návrhu si můžete prohlédnout zde.

2020: PRAŽSKÁ TRŽNICE ZNÁ SVOU VIZI A MASTERPLAN

Tržnice jako symbol úspěšného města 21. století.

Principy rozvoje Pražské tržnice podle dvou hlavních ekonomických a architektonických studií :

 

 • Pražská tržnice bude místem celopražského a celorepublikového významu

 • pro Pražany i návštěvníky Prahy všech příjmových i věkových skupin

 • nabídne optimální mix aktivit: obchod, služby, gastronomii, kulturu a kreativní průmysl,

       nabídku pro trávení volného času, kanceláře

 • areál bude žít celodenní nabídkou aktivit

 • město bude dbát na ekonomickou a ekologickou udržitelnost areálu podle dlouhodobého strategického plánu

 • správa areálu zůstane vždy v rukou města

Podkladem pro novou vizi Pražské tržnice jsou dvě studie od renomovaných společností,

které si město nechalo zpracovat, ověřovací studie rozvoje a urbanisticko-architektonická studie.

Obě studie jsou navzájem provázané a určují rozvoj Pražské tržnice na příští dvě dekády.

Rekonstrukce areálu v rozsahu 2 – 3 miliard korun potrvá zhruba 15 let a je rozdělena do tří etap.

 

„Poprvé přicházíme s kompletní strategií rozvoje tohoto unikátního areálu jako celku.

Cílem je naplnit jeho potenciál a vrátit jej Pražanům. Budou tu obchody, trhy, restaurace a malá bistra,

stejně jako prostory pro kulturu. A také nádherné venkovní prostory, kde se dá jen tak posedět s přáteli u kávy.

Už podnikáme první kroky, aby se do tržnice mohl postupně navracet život. Chceme tržnici otevřít lidem

všech věkových a příjmových kategorií a zároveň do budoucna zajistit její ekonomicky udržitelný provoz,“

představuje vizi města Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Urbanisticko-architektonická studie

Autorem je kancelář CMC architects Víta Másla.

Studie navazuje na ekonomickou rozvahu náplně areálu a řeší:

 • kompozici a podobu areálu

 • prostupnost a řešení vstupů do areálu

 • širší vztahy v okolí

 • časový plán rekonstrukce areálu

 • podobu hlavních korz a nové prvky

 • návrat původní dominanty

 • „bluegreengrey systems“, zeleň a práce s vodou

„Vytyčeného záměru revitalizace Pražské tržnice chceme dosáhnout pomocí urbanistické studie.

Ta jasně organizuje provoz areálu, hierarchizuje veřejná prostranství, zachovává industriální charakter místa a zároveň poskytuje atraktivní prostory pro nové využití a nové nájemce tak,

aby svou nabídkou oslovili a přilákali širokou škálu návštěvníků,“ komentuje budoucí přeměnu areálu architekt Vít Máslo, spoluzakladatel studia CMC architects.

Ověřovací studie rozvoje

Autorem ekonomické studie je konsorcium poradenských firem JLL a 4ct, které se specializují

na městské plánování a poradenství v oblasti realit. Vznikala ve spolupráci

s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Jedním z důležitých požadavků města, který dokument zohledňuje, je ekonomická udržitelnost provozu Pražské tržnice.

 

Unikátní studie řeší:

 • doporučení vhodného mixu využití areálu

 • rozložení aktivit v areálu na základě zkušeností z trhu s nemovitostmi

 • rozdělení areálu do zón

 • scénáře rozvoje s doporučením vyvážené varianty

 • ekonomické vyhodnocení

 • návratnost investic

„Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Klíčové by mělo být zachování flexibility využití Pražské tržnice s možností průběžně reagovat na vývoj požadavků společnosti a ekonomiky,“ uvádí Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct.

„Koncept by měl mít destinační charakter, a přestože bude primárně sloužit obyvatelům města, měl by být zároveň dostatečně atraktivní i pro zahraniční návštěvníky,“ konstatuje Blanka Vačkova, ředitelka oddělení průzkumu trhu a poradenství v JLL.

 

 

 

Materiály ke stažení

Hrubopis Strategické koncepce rozvoje HT do roku 2035

Urbanisticko-architektonická studie

 

část 1

část 2

 

Prezentace využití areálu

Ověřovací ekonomická studie

Ověřovací studie rozvoje Pražské třnice

bottom of page