top of page

Veřejná prostranství v Pražské tržnici čeká proměna. V mezinárodní soutěži zvítězila vize Studia Perspektiv.

Otevřená mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž na budoucí podobu veřejných prostranství Pražské tržnice má svého vítěze. Je jím pražské Studio Perspektiv architektů Jána Antala a Martina Stáry. Jejich návrh vybrala mezinárodní porota ze soutěžních prací od celkem osmnácti studií z devíti zemí světa. Volbu odborné poroty stvrdila Rada hlavního města na svém pondělním zasedání.

„Areál Pražské tržnice se nám ještě nedávno doslova rozpadal před očima a Praha se o něj soudila s jeho bývalým nájemcem. Budoucnost byla nejistá. Soudní spor se nám ale podařilo vyhrát a od té doby realizujeme první neodkladné opravy a změny. Veřejná prostranství areálu však potřebují jednotný přístup a nová řešení, aby fungovala jako celek. Rozhodli jsme se je najít v mezinárodní soutěži. Vítězný návrh naplnil naše očekávání a já nepochybuji o tom, že pomůže oživit Tržnici po celý rok a zpřístupnit ji všem věkovým i příjmovým skupinám Pražanů,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má Pražskou tržnici na starosti.

„Navrhujeme nové Meziprostory Pražské tržnice se zachováním lidského měřítka a čitelné struktury. Plochy členíme pomocí různorodé dlažby a drobných detailů. Redukcí plotů na nezbytné provozní minimum současně otevíráme celý areál městu. Klíčovým tématem pro nás bylo doplnění stromů v prostoru. Transformace místa s novou identitou včetně systému mobiliáře zajistí vyšší atraktivitu a návštěvnost všech obyvatel Prahy,“ říkají Martin Stára a Ján Antal, zakladatelé studia a autoři návrhu.

 

Na vítězném návrhu porota nejvíce ocenila jasný přístup k řešení, který vyniká oproti ostatním projektům, a to nejen v otázce krajinářské a veřejných prostor, ale i v práci s tématy, jako jsou změna klimatu a fenomén tepelného ostrova. Porota vyzdvihla rovněž práci s širokou, rozmanitou a vhodně zvolenou paletou rostlin a propojení Tržnice s okolím.

Klima areálu by tak mělo do budoucna zlepšovat nesrovnatelně více zeleně, která bude k zavlažování využívat například i dešťovou vodu. Vysazeny budou desítky nových stromů a vzniknou nové zelené plochy. Problémy tepelného ostrova pomohou během letních měsíců zmírňovat nové vodní prvky. Vítězná studie rovněž počítá se vznikem náměstí u objektu bývalé vodárenské věže a navrhuje také nová dětská hřiště. V areálu přibude na míru navržený mobiliář, který nabídne nová místa k posezení a setkávání. Důležitou změnou bude lepší propojení Tržnice s okolím díky novým vstupům do areálu.

„Pražská tržnice je velice důležitým prostorem pro celou vnitřní část města. Nové řešení, vzniklé z architektonické soutěže, prostor výrazně oživí, přinese nové funkce a také jej zkultivuje. Porota se shodla, že vítězný návrh tato očekávání jednoznačně splňuje,“ komentuje Štěpánka Šmídová, členka poroty a krajinářská architektka.

Proměna veřejných prostranství nezačne hned. Projekční práce budou odhadem trvat následující tři roky. K samotné úpravě pak bude docházet po etapách, aby nebyl narušen provoz celého areálu. Při realizaci proměny veřejných prostranství bude také kladen důraz na koordinaci s kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí a také aktivitami a programem akcí v areálu. Nové podoby první části Tržnice by se Pražané mohli dočkat zhruba v roce 2027. Předpokládaná hodnota rekonstrukce se bude pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun.

Soutěžící ve dvoukolové mezinárodní soutěži navrhovali podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešili nové vstupy a lepší napojení areálu na okolí, umístění zeleně, nový mobiliář nebo využití dešťové vody. Důležitým kritériem bylo zohlednění již existujícího Masterplanu rozvoje areálu a připomínek odboru památkové péče. Současně bylo třeba vzít v úvahu všechny aspekty a potřeby místa i jeho uživatelů a návštěvníků Tržnice.

V prvním kole soutěže šlo primárně o koncepční přístup k možnostem a příležitostem veřejných prostranství Pražské tržnice. Úkolem bylo rozvinout potenciál Tržnice jako oblíbeného místa maloobchodu a gastronomie, místa setkávání, odpočinku i kreativity, místa dostupného, prostupného, otevřeného, bezpečného a odolného a místa přístupného – ať už pro rodiny s dětmi, mladé i seniory nebo lidi s hendikepem, tak i pro všechny všechny příjmové skupiny obyvatel.

V druhé fázi soutěže šlo o detailnější a konkrétnější vypracování návrhu. Do druhého kola postoupilo šest studií, jejichž návrhy porota vyhodnotila jako ty s největším potenciálem pro jejich další dopracování.

Soutěž byla až do zveřejnění finálních výsledků anonymní. Mezinárodní porota vybírala celkem z osmnácti návrhů. Do soutěže dorazily čtyři návrhy z České republiky, čtyři z Holandského království, dvě studie vždy z Maďarska, Slovenska a Itálie, po jednom návrhu pak dorazilo ze Spojených států amerických, Číny, Polska a Belgie. 


1. místo

Architekt: Studio Perspektiv (Praha, Česká republika)

Autorský tým: Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal

Spolupráce: kolektiv Perspektiv (Ing.arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Jakub Herza, Ing. arch Tomáš Pavlakovič)

koncepce zahradních a krajinářských úprav - Perspektiv - Ing. Barbora Kuciaková

spolupráce na zahradních a krajinářských úpravách - Ing. et. Bc. Radek Prokeš 

koncepce městského mobiliáře - PhD. MgA. Eduard Herrmann & MgA. Matěj Coufal 

koncepce grafického designu - Matěj Vojtuš & Josefína Karlíková

 

2. místo

Architekt: Between (Bratislava, Slovensko) 

Autorský tým: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček

Spolupráce: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický

 

3. místo

Architekt: Boele / gogolák+grasse / second nature (Praha, Česko)

Autorský tým: Pavel Fajfr, Petr Šuma, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Jan Soukup

 

Další finalisté:

ECHO Urban Design - Rotterdam, Nizozemí

PLURAL – Bratislava, Slovensko

GUBAHÁMORI – Budapešť, Maďarsko

bottom of page